VII CONGRÉS 2015 DE L’AFC
Universitat de Perpinyà – Via Domícia
23-24 d’octubre del 2015
Temàtica : Catalunya (del) Nord com a cruïlla

El VII Congrés de l’AFC tindrà lloc a Perpinyà els dies 23 i 24 d’octubre del 2015. Pretén, segons el costum de l’associació, explorar un territori més dels Països Catalans o relacionat amb ells (Lorient, 2011: la Bretanya; París Sorbona, 2013: les Illes Balears).

Aquest territori nord-català, té l’originalitat de ser alhora pont i marge, per la seva inclusió geopolítica que indiscutiblement repercuteix en les seves formes lingüístiques, el futur de la llengua i les reivindicacions «locals». Tant la realitat de la seva història com aquella de les múltiples formes de comunicació han generat uns imaginaris que es creuen més enllà de la frontera (o més ben dit de les fronteres, amb la resta del Països Catalans –Principat i Andorra– i amb Occitània i França). Aprofitarem aquesta reflexió sobre la frontera, explorant-la metafòricament al camp de la traducció, sota les diverses formes que pugui presentar.
1. Catalunya Nord : Realitats i imaginaris
L’aproximació a les realitats i als imaginaris es podrà fer en diferents àmbits proposats en el següent ventall. A partir de diversos enfocaments i desenvolupaments científics, incloent-hi la pluri-disciplinarietat i una aproximació epistemològica, aquests conceptes, realitats i representacions es podran tractar ja sigui per separat o bé en una visió comparatista.

– Espais i Territori
– Història i Memòries
– Poblacions i Societat
– Cultures: popular i cultivada

2. Llengua i traducció
Considerant la llengua catalana com a referent històric fonamental del territori nord-català, es mereix que se li dediqui una sèrie de reflexions.

– Patrimoni lingüístic, Usos actuals i Futur de la llengua catalana
L’estudi de les formes locals, tal com van ser recollides com a caracteristiques dialectals o als etnotextos, conformen un patrimoni que ha anat evolucionant fins a hores d’ara cap a una sèrie de formes d’usos sociolectals que es mereixen ser estudiades. Pero també queda clar que la transmissio del català, per diverses vies, constitueix per descomptat tot un repte.

– Traducció i auto-traducció
Seguint la metàfora de la cruïlla, s’escau integrar experiències i anàlisis dedicats a la traducció i l’auto-traducció literària (cap al francès, al castellà o altres llengües); i així mateix, a les diferents formes de traducció especialitzada que tenen una necessitat social (institucional, econòmiques, etc.).