La Federació Internacional d’Associacions de Catalanística (FIAC) –integrada per l’Associació de Catalanistes de l’Amèrica Llatina (ACAL), l’Anglo-Catalan Society (A-CS), l’Association Française des Catalanistes (AFC), l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), l’Associazione Italiana di Studi Catalani (AISC), la Deutscher Katalanistenverband (DKV), la North American Catalan Society (NACS) i la Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL)- expressa la seva condemna davant la brutal actuació policial duta a terme el passat dia 1 d’octubre a Catalunya contra la població que de manera pacífica havia acudit als col·legis electorals amb la voluntat de participar en un referèndum d’autodeterminació. Les càrregues realitzades pels cossos de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil colpejant persones desarmades i en actitud pacífica constitueixen una palesa vulneració dels drets fonamentals dels ciutadans i contravenen les normes d’actuació de la Unió Europea i de qualsevol país civilitzat i democràtic. La FIAC manifesta també el seu suport a les persones que han estat víctimes d’aquests atacs i la seva solidaritat amb tot el poble català que està denunciant amb concentracions pacífiques aquestes actuacions.

FIAC
4 d’octubre de 2017