El 21 de desembre de 2006, els presidents de les diferents associacions internacionals de catalanística van acordar la fundació de la Federació Internacional d’Associacions de Catalanística (FIAC):

Anglo-Catalan Society (ACS)
Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC)
Association Française des Catalanistes (AFC)
Associazione Italiana di Studi Catalani (AISC)
Deutscher Katalanistenverband (DKV)
North American Catalan Society (NACS)
Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL)

Aquestes institucions acadèmiques, que representen la cultura catalana a diversos països, sempre han intentat mantenir-se en contacte. Tot i així, encara mancava un organisme que les coordinés i es fes ressò de tots els seus esforços. La FIAC no substitueix, doncs, cap iniciativa de les que ja existeixen, sinó que pretén establir un diàleg entre les associacions que representen la llengua i la cultura catalanes dintre i fora de l’àmbit lingüístic català, i potenciar-ne la tasca. Els propòsits fonamentals d’aquesta nova federació són, d’una banda, la coordinació de les accions en suport de la cultura catalana arreu del món, i de l’altra, l’organització de projectes conjunts per garantir així la màxima projecció de les activitats de la catalanística internacional.

Composició de la Junta actual (2017-2020):

Presidenta:  Helena Buffery  (A-CS)
Vice-President:Gabriella Gavagnin (AISC)
Secretària: Elisenda Marcer (A-CS)
Tresorera: Immaculada Fàbregas (AFC)
Vocals: Walter Arias (ACAL), Carsten Sinner (AILLC), Sophia Simon
(DKV), Roser Caminals-Heath (NACS), Manuel Llanas (SCLL)

Vocal “ex-officio”: Jaume Martí-Olivella (NACS)